top of page
KONSULTATIVNE USLUGE
Iskoristite pravu pomoć kada Vam je najpotrebnija.

Uz ograničen budžet i sve rigoroznije zahtjeve za dostupnošću poslovnih sistema, kompanije mijenjaju svoj pristup upravljanja IT okruženjem. Da bi kapitalne zamjenili operativnim troškovima, kompanije se sve više opredjeljuju za angažovanje specijalizovanih IT kuća koje prema definisanim pravilima vode računa o IT okruženju i dostupnosti poslovnih servisa, a svoje IT osoblje angažuju u svrhe kreiranja IT strategije koja se oslanja na poslovnu strategiju organizacije.

Poslovne zahtjeve i ciljeve korisnika Printex stručni tim analizira i evaluira, i često zajedno u interakciji sa korisnikom dizajnira i predlaže najoptimalnije rješenje. 

Prije instalacije, testiramo sisteme i opremu kako bismo klijentima obezbjedili kontinuitet poslovnog procesa, maksimalnu iskorištenost i pouzdanost sistema i omogućili da zaštite sredstva uložena u IT infrastrukturu. 

Upravljanja poslovnim procesima

Uspješne tvrtke ili organizacije temelje se na transparentnim i kontroliranim poslovnim procesima. Zbog zahtjeva tržišta možete omogućiti svojoj organizaciji fleksibilne procese s fokusom na servisno orijentiranu organizaciju i operativnu strukturu.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • Upravljanje poslovnim procesima (BPMBPM - Business proces management) i primjeni koncepta servisno orijentirane arhitekture (SOA)

 • Modeliranje poslovnih procesa korištenjem najboljih svjetskih softverskih proizvoda koji imaju sve potrebne funkcionalnosti za uspješno analiziranje, dizajniranje, implementaciju, nadzor i usavršavanje poslovnih procesa

 • Upravljanju poslovnim procesima u IT okruženju

Analize odabira poslovnog rješenja

Uspješne tvrtke ili organizacije često se nalaze u dilemi koje poslovno rješenje odabrati. Ponekad vrlo slična poslovna rješenja neće biti jednako uspješna kod raznih korisnika. Odluka o odabiru rješenja krojenog po zahtjevima korisnika ili standardiziranog svjetskog rješenja može imati dalekosežne financijske ili poslovne posljedice. Iako je odluka uvijek na korisniku DiMeros može pomoći u analizi mogućih rješenja i davanja preporuke.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • Analiza poslovnih rješenja

 • Usporedbe mogućih rješenja

 • Analiza ponuđenih cijena i funkcionalnosti

 • Savjetovanje u pregovaranju oko cijena s ponuditeljima

 • Pregovaranje za račun kupca oko cijena licenci ili hardvera

Analize procesa donošenja strateških odluka vezanih uz IT

Uspješne tvrtke ili organizacije često se nalaze u dilemi kojim putem krenuti u budućnosti. Držati li poslovna i IT rješenja kod sebe, čuvati li rješenja i podatke kod sebe ili na iznajmljenoj lokaciji, graditi li svoje podatkovne centre, „cloud“ da ili ne? To su samo neke od dilema pred kojima se današnje tvrtke nalaze.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • Analiza isplativosti mogućih IT rješenja

 • Primjena IT standarda poslovanja za pojedinu industriju

 • Analiza potreba za kompletnim “Business Continuity” i “DisasterRecovery” rješenjima

 • Analiza mogućnosti kako dostići iznimno visok stupanj sigurnosti poslovanja te mogućnosti korištenja specijaliziranih  “Business Continuity” i “DisasterRecovery” data centara u regiji, a koji su usklađeni s najvišim standardima kvalitete, sigurnosti i regulatornim zahtjevima

Pronalaženje financijskih sredstava za korisnike

U današnje vrijeme sve je teže za uspješne tvrtke ili organizacije pronaći povoljne oblike financiranja. Značajna financijska sredstva su skrivena iza različitih formalnih, pravnih, poslovnih ili administrativnih barijera. Značajna sredstva su osigurana za tehničku pomoć u pripremi dokumentacije. Samo uspješni konzultanti uspijevaju ih osloboditi.

Usluge obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • Pomoć u izradi poslovnih planova

 • Pomoć u pronalaženju partnera u drugim zemljama EU

 • Analiza formalne dokumentacije

 • Priprema projektnog prijedloga prema zadanim obrascima

 • Izrada studija pred izvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta

 • Izrada tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt)

bottom of page