top of page

Document Managment System

Upravljajte Vašim poslovanjem na produktivan način koristeći DMS rješenje za upravljanjem sadržaja putem aplikacija, poslovnih procesa i odjeljenja učinite vaš posao produktivnijim.

DMS.jpg

DMS (Document Management System) je sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem, tako da se dalja razmjena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj DMS sistema je ušteda vremena i novca.

Primjena DMS sistema ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Advokatske kancelarije svakodnevno upravljaju velikim brojem dokumenata i za njih je DMS sistem od velikog značaja, iako se ne smatraju velikim preduzećima.

Kako praktično funkcioniše DMS sistem?

Kada dokument stigne u preduzeće (npr. faktura), zaposleni prima dokument i šalje ga na validaciju licima koja su odgovorna za taj segment poslovanja. Nakon što dokument fizički prođe kroz sve potrebne sektore i bude odobren od strane odgovornih lica, šalje se u računovodstvo radi knjiženja. Fizički proces kretanja dokumenta kroz preduzeće nosi sa sobom brojne rizike, kao što je gubitak dokumenta, neovlašteni uvid u dokument, oštećenja papira i brojne druge rizike koji se mogu negativno odraziti na poslovanje preduzeća. DMS sistem spriječava nastanak takvih problema, jer je dokument u elektronskom obliku, što olakšava i ubrzava proces razmjene i istovremeno štedi novac preduzeću, jer se gubi potreba dodatnog štampanja dokumentacije i fizičkog skladištenja iste.

DMS-2.jpg

Koje su prednosti DMS-a?

• Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti

• Brz i efikasan pristup dokumentima

• Arhiviranje završenih predmeta

• Stalna dostupnost i sigurnost arhiviranih dokumenata

• Bolja raspodjela posla

• Ušteda vremena – eliminacija potrebe traženja papira, manje kopiranja papira

• Smanjena količina papira u prometu

• Olakšan rad sa klijentima i efikasniji način donošenja odluka

• Preglednost poslovanja

Za razliku od konkurencije gdje su DMS (Document Management System) rješenja bazirana na već razvijenim software-skim rješenjima sa vrlo malim mogučnostima manipulacije i prilagođavanja svim potrebama klijenata, Printex DMS je baziran isključivo na potrebama klijentima sa maksimalnom fleksibilnošću i prilagodljivosti internim odlukama i pravilima klijenata i njihovim specifičnim potrebama.

Zahvaljujući maksimalnoj fleksibilnosti naših rješenja, na vrlo jednostavan način bez dodatnih opterećenja nadograditi vaše poslovanje kroz Business Process Management i fizičku arhivu, koju ujedno možete u nedostatku prostora i prebaciti na outsourcing te dodatno povečati produktivnost i pojednostaviti proces poslovanja.

bottom of page