Document Managment System

Upravljajte Vašim poslovanjem na produktivan način koristeći DMS rješenje za upravljanjem sadržaja putem aplikacija, poslovnih procesa i odjeljenja učinite vaš posao produktivnijim.

DMS (Document Management System) je sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem, tako da se dalja razmjena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj DMS sistema je ušteda vremena i novca.

Primjena DMS sistema ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Advokatske kancelarije svakodnevno upravljaju velikim brojem dokumenata i za njih je DMS sistem od velikog značaja, iako se ne smatraju velikim preduzećima.

Kako praktično funkcioniše DMS sistem?

Kada dokument stigne u preduzeće (npr. faktura), zaposleni prima dokument i šalje ga na validaciju licima koja su odgovorna za taj segment poslovanja. Nakon što dokument fizički prođe kroz sve potrebne sektore i bude odobren od strane odgovornih lica, šalje se u računovodstvo radi knjiženja. Fizički proces kretanja dokumenta kroz preduzeće nosi sa sobom brojne rizike, kao što je gubitak dokumenta, neovlašteni uvid u dokument, oštećenja papira i brojne druge rizike koji se mogu negativno odraziti na poslovanje preduzeća. DMS sistem spriječava nastanak takvih problema, jer je dokument u elektronskom obliku, što olakšava i ubrzava proces razmjene i istovremeno štedi novac preduzeću, jer se gubi potreba dodatnog štampanja dokumentacije i fizičkog skladištenja iste.

Koje su prednosti DMS-a?

• Visok stepen automatizacije, efikasnosti i produktivnosti

• Brz i efikasan pristup dokumentima

• Arhiviranje završenih predmeta

• Stalna dostupnost i sigurnost arhiviranih dokumenata

• Bolja raspodjela posla

• Ušteda vremena – eliminacija potrebe traženja papira, manje kopiranja papira

• Smanjena količina papira u prometu

• Olakšan rad sa klijentima i efikasniji način donošenja odluka

• Preglednost poslovanja

Za razliku od konkurencije gdje su DMS (Document Management System) rješenja bazirana na već razvijenim software-skim rješenjima sa vrlo malim mogučnostima manipulacije i prilagođavanja svim potrebama klijenata, Printex DMS je baziran isključivo na potrebama klijentima sa maksimalnom fleksibilnošću i prilagodljivosti internim odlukama i pravilima klijenata i njihovim specifičnim potrebama.

Zahvaljujući maksimalnoj fleksibilnosti naših rješenja, na vrlo jednostavan način bez dodatnih opterećenja nadograditi vaše poslovanje kroz Business Process Management i fizičku arhivu, koju ujedno možete u nedostatku prostora i prebaciti na outsourcing te dodatno povečati produktivnost i pojednostaviti proces poslovanja.

TELEFON

Tel: +387 33 269 100

Fax: +387 33 445 573

EMAIL
RADNO VRIJEME

Pon - Čet: 08:00 - 16:30

Pet: 08:00 - 15:00

PREKO 30 GODINA ISKUSTVA

Firma Printex je osnovana kao preduzeće u privatnom vlasništvu 1987 godine. Od samoga početka se bavi plasmanom računara i računarske opreme, kao i računarskim i komunikacijskim inženjeringom.

NAŠE USLUGE

- Veleprodaja

- Maloprodaja

- Servis i održavenje

- Razvoj

- Najam printera

- Najam opreme

- Full service rješenja

- Cloud rješenja

- Konsalting

POSJETITE NAS:

Adresa: Hasana Sušića 9 i 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 269 100

Fax: +387 33 445 573

Email: prodaja@printex.ba

© 2019 by Printex d.o.o. All rights reserved.