top of page

Usluge fizičke arhive obavljamo u arhivskom skladišnom prostoru potpuno prilagođenom namjeni, koji je opremljen odgovarajućim sistemom nadzora i zaštite. Naši zaposleni sa položenim stručnim ispitom za postupanje sa dokumentarnom građom te više od 10 godina iskustva, garancija su da će vaša dokumentacija kod nas biti dugoročno pohranjena na siguran, zakonski usklađen način te dostupna samo ovlaštenim korisnicima.

Ukoliko i vašoj firmi usklađivanje zakonskih zahtjeva i propisa sa ciljem arhiviranja i postupanja sa gradivom predstavlja prostorski izazov, možemo Vam pomoći. Svjesni smo da mnoge organizacije naprosto ne posjeduju odgovarajuće prostore niti znanje i izvore za osiguranje sigurnog arhiviranja poslovnih dokumenata. Povjerite iste u sigurne (i osigurane) prostore, do kojih imate pristup kada vam je potrebna vaša dokumentacija.

Vašu građu čuvamo isto kao i vlastitu, tako da nudmo:

Čuvanje građe u zaštićenim prostorijama Printexa

Ako je cilj firme učinkovito i sasvim sigurno arhiviranje dokumenata, između najboljih izbora je svakako najam cjelovite usluge arhiviranja kod vanjskog ponuđača. Zašto? O dokumentima vode brigu specijalisti. Zbog visokih standarda kvalitete i sigurnosti, Printex može obezbjediti dugoročno arhiviranje, održavanje gradiva i provjeru u periodu arhiviranja, a i eventualno uništenje gradiva u skladu sa rokovima arhiviranja. Usluge vanjskog provođenja upravljanja arhive smanjuje troškove poslovanja, štedi vrijeme rukovanja sa gradivom i smanjuje zahtjev u odnosu na prostor namijenjen fizičkom arhivu – svoje poslovne prostore koristite učinkovitije – za posao.

Zašto odabrati vanjski arhiv?

 • Najveća moguća zaštita.

 • Smanjenje troškova i učinkovito upravljanje sa arhivom

 • Stručno vođenje projekata i priprema klasifikacijskih planova i pravilnika o arhiviranju.

 • Potpuna preglednost nad svim arhiviranim gradivom.

 • Gradivo je stalno stavljeno na raspolaganje.

 • Optimizacija postojećih površina arhiva.

 • Štednja vremena i smanjenje rizika stručnog upravljanja sa gradivom.

 • Smanjenje i veća transparentnost troškova pri rukovanju materijalom.

 • Implementacija propisanih sigurnosnih standard.

 • 24/7 pristup gradivu.

 • Certificirani procesi ISO 9001 i ISO 27001

 • Dugoročno sigurna i zakonski usklađena arhiva.

 • Popis usklađen sa propisima, zakonodavstvom i SRS.

 • Arhivirano u propisanom zakonskom roku.

 • Eliminisano i sigurno i komisijski uništeno (nakon što protekne rok arhiviranja).

 • Dostupno samo ovlaštenim korisnicima

 • Adekvatno izabrano i predato nadležnom arhivu, ako je to potrebno.

Kakvog ponuđača izabrati? – baš takvog, koji odgovara gornjem opisu, a prednost imaju oni, koji na listu dodaju i dugogodišnja iskustva i dokazivo znanje sa područja postupanja sa osjetljivim gradivom.

Uređivanje vlastitog arhiva

Printex vam pomaže da uredite i vlastiti arhiv. Usluge implementacije sistema arhiviranja na lokaciji naručitelja osigurava cjelovito upravljanja gradiva – prema potrebama i na dnevnom nivou. U tom slučaju svo papirno gradivo ostaje na lokaciji naručioca, a arhiv u opskrbu preuzima Printex i provodi ga u prostoru naručitelja za arhiviranja gradiva. Dodatna vrijednost – dokumenti su zaista blizu korisnicima, bogato znanje i iskusta stručnjaka firme Printexa pridonose ka optimizaciji procesa internog arhiviranja dokumenata.

Zašto odabrati interni arhiv?

 • Riječ je o uslugama koje se mogu prilagoditi čak i najzahtjevnijem okruženju i potrebama korisnika.

 • Može kombinovati prednosti vanjskog arhiviranja i arhiviranja dokumenata na lokaciji firme.

 • Jednostavnije povezivanje procesa i usluga, povezanih sa arhiviranjem dokumenata.

Sva građa će biti s nama

 • Dugoročno sigurna i zakonski usklađena arhiva.

 • Popis usklađen sa propisima, zakonodavstvom i SRS.

 • Arhivirano u propisanom zakonskom roku.

 • Eliminisano i sigurno i komisijski uništeno (nakon što protekne rok arhiviranja).

 • Dostupno samo ovlaštenim korisnicima.

 • Adekvatno izabrano i predato nadležnom arhivu, ako je to potrebno.

Znamo šta radimo i to radimo profesionalno. Na raspolaganju imamo više od 10.000 kvadratnih metara arhivskih polica na više lokacija po Sloveniji, svi prostori su opremljeni sa:

 • Detektorima izliva vode

 • Detektorima požara,

 • Sistemom za gašenje sa plinom FM-200 (sistem gašenja, koji ne šteti gradivu),

 • Fizičkim osiguranjem,

 • Ulaznom kontrolom te,

 • Ostalom sigurnosnom opremom (npr. zaštita protiv glodavaca i insekata, sistem za mjerenje temperature i vlage …).

Također Vam nudimo certificirano uništavanje dokumentacije isteklih rokova čuvanja. Za više informacija pozovite nas na +387 33 268 100 ili nas kontaktirajte na prodaja@printex.ba.

bottom of page